Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a aquesta empresa que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells. Més informació aquí.
No Hay Niñ@s Malos
Neurofeedback

Serveis

Image Description

Aula Neuropsicoeducativa-Hospital de dia

De què es tracta?
La Fundació Carme Vidal ofereix un servei individualitzat i especialitzat per al tractament de menors en edat escolar tant de Primària com de Secundària que presenten una problemàtica tan important de conducta o d’aprenentatge que fa necessària una atenció diària en horari intensiu de 9h. a 14h.

Qui s’atén?
Nens, nenes, adolescents i joves que presentin una problemàtica que els impedeixi adaptar-se adequadament al seu entorn escolar. Parlem, per exemple, de problemes conductuals, de dificultats d’aprenentatge importants, de problemàtica de base emocional com ara angoixa, fòbia escolar, psicososamatismes, entre d’altres simptomatologies.


Com s’intervé?
En primer lloc, es tracta de realitzar una exploració diagnòstica Neuropsicopedagògica per tal d’avaluar tant la problemàtica de base com per establir el pla d’intervenció més adient que inclou una intervenció individual amb el menor i l’assessorament a la família o als tutors legals , si és el cas.

On es porta a terme?
Les activitats que s’estableixen en el pla de treball individualitzat es porten a terme a les instal·lacions de les que disposa la Fundació Carme Vidal Xifre a Girona i les que cedeix l’entitat GEiEG fruit d’un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

Qui sol·licita el servei?
Els pares o tutors legals del menor que presenti alguna de les problemàtiques abans esmentades són els qui es poden posar en contacte amb la nostra Fundació per tal de sol·licitar una entrevista en la que es recollirà la informació pertinent i se’ls explicarà tots els detalls sobre el funcionament del servei.

Quina és la durada del servei?
El menor serà atès, amb el vist-i-plau de la família, fins que es consideri superada la problemàtica de fons que li impedia l’adaptació a l’entorn escolar. Abans de procedir a donar l’alta definitiva es porta a terme un acompanyament o bé al reingrés al centre educatiu de referència o a un altre centre si es considera més idoni, o bé al món del treball o  a cursar estudis de caire més professionalitzador.

El menor pot fer el seguiment acadèmic i curricular mentre és atès a l’Aula Neuropsicoeducativa - Hospital de Dia ?

El responsable de l’Aula Neuropsicoeducativa – Hospital de Dia es posa en contacte amb el centre educatiu de referència i s’hi coordina durant l’estada del menor a la nostra Fundació. Tot i que la prioritat no és el contingut curricular que li pertocaria pel curs al que estigués matriculat, si es considera oportú i positiu per a l’evolució de la problemàtica del menor, es combina la intervenció terapèutica amb l’assoliment dels objectius curriculars que es plantegin sempre d’acord amb el centre educatiu del menor.

Quins professionals hi intervenen?
Donat que la problemàtica que presenten els menors requereix de tractament terapèutic especialitzat, l’equip de professionals que els atén és de caire interdisciplinar combinant la intervenció de psicòlegs, neuropediatra, pedagogs i psicopedagogs tots ells experts en el camp de la Neuropsicopedagogia.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia o bé al telèfon 972485291 o mitjançant el mail info@fcarmevidal.com