Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a aquesta empresa que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells. Més informació aquí.
No Hay Niñ@s Malos
Neurofeedback

Serveis

Image Description

Servei d'atenció psicològica i pedagògica

Servei de diagnòstic - intervenció educatiu que incideixi en les següents problemàtiques: problemes d'aprenentatge, dificultats cognitives, problemes conductuals i trastorns emocionals (depressió, angoixa, insomni, transtorns alimentaris, transtorns psicosomàtics,...). Aquest servei està obert a totes les edats: infantil, adolescència, joves, persones adultes i tercera edat.

 

L’objectiu bàsic d’aquest servei és el diagnòstic i la intervenció en problemes emocionals i/o cognitius que no són estrictament de naturalesa neurològica mitjançant una teràpia individualitzada d’acord amb un model propi de diagnòstic – intervenció, el model Humanista - Estratègic i Sistèmic.

Aquest servei ofereix:

 • Teràpia individualitzada en trastorns psicosomàtics (enuresi, encopresi, cefalees, abdominàlgies,...)
 • Teràpia individualitzada en trastorns alimentaris (anorèxia, bulímia) i d’addiccions (ludopatia)
 • Tractament de la depressió, angoixa, insomni,...
 • Tractament de la hiperactivitat, dèficit d’atenció i tractament de les conductes agressives o antisocials,...
 • Intervenció cognitiva en problemes d’aprenentatge.
 • Intervenció cognitiva en lesions neuropsicològiques.

Image Description

Formació de professionals

Formació des d´una vessant emocional i/o cognitiva amb la finalitat d´orientar i assessorar la funció educadora, a professionals de l´educació (mestres, educadors socials, pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs,...), alumnes i pares (Ajuntaments, associacions, AMPAS, Escoles, Instituts,...) a través de jornades, seminaris, cursos, xerrades,... Des d´una vessant psicopedagògica d´acord amb el model propi amb el que es basa la Fundació.

 

Des del nostre punt de vista, considerem que interpretar què hi ha al darrera de les conductes problemàtiques (quin és l’origen d’aquestes) i conèixer com podem intervenir davant d’aquestes conductes problemàtiques quan es donen dins l’aula és essencial per a la millora de la pràctica educativa.

Per això, la formació que proposem als professionals del món de l’educació que estan en contacte directe amb els alumnes té com a objectiu oferir recursos per afrontar els problemes que poden sorgir dins l’aula de forma efectiva (que vagin orientats a incidir en l’origen de les conductes problemàtiques). Aquesta formació permetrà que la relació que s’estableix entre els educadors i els educands sigui més bona i, d’aquesta manera estarem contribuint a que dins l’aula disminueixen els conflictes i es creï un clima favorable a classe.

Els professionals de la Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia a partir de xerrades o cursos de formació basats en el model de diagnòstic -intervenció Humanista- Estratègic aportaran les bases teòriques i l’aplicació pràctica d’aquests coneixements perquè es puguin assolir els objectius plantejats (entendre l’origen dels problemes de comportament i d’aprenentatge dels nostres alumnes i saber quins recursos podem utilitzar per ajudar-los).

Image Description

Xerrades de formació de pares

Xerrades de formació de pares. Aquestes xerrades tenen la intenció, bàsicament, de transmetre que necessita un nen o nena dels seus pares per poder créixer sentint-se segur i estimat. Això moltes vegades implica criticar-se creences sobre el que creiem que és fer de pares. És a dir, tothom aprèn a fer de pares a partir del que ha viscut amb els seus progenitors, però en ocasions això no resulta adequat a l’hora d’establir una bona relació amb els nostres fills. A més, el fet que no sempre som conscients de què esta fallant, fa que ens sentim perduts a l’hora de saber què podem fer perquè la relació pares – fills millori.

 

Ja hem dit que la intenció de fer xerrades de formació de pares és, bàsicament, ensenyar què és important que fem els pares perquè els nostres fills creixin sentint-se segurs. Moltes vegades podem saber que hi ha coses que no estan ajudant als nostres fills i de totes formes és com si ens sortís un pilot automàtic que ens ho fes fer. Per exemple, podem dir-nos: “ja sé que no li hauria d’estar tant a sobre amb els deures, però em sento malament si no els fa”, “no serveix de res que el castigui, perquè encara acabem més enfadats, però, tot i això, el continuo castigant”...

Aquestes i altres situacions que es repeteixen dins l’àmbit familiar són fruit d’aprenentatges i creences tant dels progenitors com dels propis fills. La nostra intervenció a través de les xerrades de formació va dirigida a transmetre missatges als pares perquè es puguin criticar les creences que els estan fent actuar de la manera que ho fan i que els permeti millorar la relació amb els seus fills. Al mateix temps, un dels objectius d’aquestes xerrades és que els pares puguin entendre el comportament dels seus fills sota un altre prisma perquè puguin donar una resposta més adequada a cada situació.

A continuació volem resumir els aspectes que considerem importants i que s’han de tractar en les xerrades de formació de pares.

 • les creences que tenen respecte a què significa ser uns bons pares, les quals condicionen el tracte que donen als seus fills, i totes aquelles creences personals que resultin negatives per al desenvolupament de la persona.
 • la interpretació que fan del que els passa als fills, perquè puguin entendre el que aquests estan sentint i vivint (posar-se al seu lloc).
 • el que depèn de cadascú: el que fan els fills depèn d’ells mateixos. Així doncs, els pares no poden controlar el comportament dels seus fills, només allò que depengui d’ells.
 • el malestar inconscient i els sentiments de culpa que condicionen la relació entre pares i fills.

 

Image Description

Servei per aprendre a aprendre

Aquest servei s´orienta a partir d´una innovadora concepció de la intel.ligència (la Teoria PASS) que permet el diagnòstic de les dificultats escolars en l´origen i facilita la intervenció.

 

Alhora estableix una coordinació amb els professionals de l'escola o centre educatiu.
Des d'aquest servei atenem qualsevol dificultat d'aprenentatge, dificultats en la lecto-escriptura, oferim tècniques d'estudis, tractament e la dislèxia, reforç escolar individualitzat o en petit grup,...

Image Description

Servei de Mediació

 • Servei de Mediació Familiar en situacions de crisi (divorci, separació,...)
 • Servei de Mediació Escolar. Assessorament en els problemes de relacions al centre, els problemes de disputes entre alumnes, els conflictes que es perpetuen al llarg del temps,... des del model Humanista-Estratègic.

 

Servei de Mediació Familiar

La mediació és un mètode que permet que els membres de la família amb conflictes solucionin de forma satisfactòria els problemes que estiguin vivint. Això és gràcies a la intervenció d’un tercer anomenat mediador.

Ambdues parts han d’acceptar la mediació ja que aquest procés es basa en el principi de voluntarietat de les parts.

Servei de Mediació Escolar

En el moment actual es deleguen moltes responsabilitats a l’escola, i aquesta ha d’atendre moltes demandes i conflictes dels alumnes que tenen el seu origen en l’ambient familiar. Però, si aquesta és la realitat que es viu en els centres educatius, pensem que s’han de trobar maneres de posar-hi remei, i creiem que la mediació escolar és un bon recurs, ja que se centra primordialment en la millora de les relacions entre les persones. A més, si treballem les relacions, també podrem obtenir un millor rendiment a l’aula i un ambient més agradable al centre.

Pensem que aspectes com -la voluntarietat i la confidencialitat- són essencials perquè la mediació esdevingui possible, ja que, en últim terme, els responsables de resoldre el conflicte són les parts implicades, i aquestes han de decidir primer que volen trobar una solució. La mediació entesa en aquests termes contribueix a fer que els joves puguin prendre les seves pròpies decisions, com a responsables que són del seu projecte vital.

La nostra proposta de mediació aniria en consonància amb el que diu Iugman. És a dir: les parts en conflicte tindran l’oportunitat de reunir-se, i en aquesta trobada hi apareixeran les diferents maneres de percebre el món, els valors de cadascú i les formes en què s’han comunicat. Els participants, en lloc de ser adversaris, esdevindran socis per a resoldre el conflicte que els manté enfrontats. A més, és important destacar que el mediador no actua com a jutge, no té autoritat per imposar les seves decisions. En canvi, condueix una audiència cara a cara amb les persones confrontades i, utilitzant habilitats especials d’escoltar, preguntar, negociar i crear opinions, ajuda les parts a elaborar les seves pròpies solucions a la disputa (Iungman, 1996).

Així doncs, pensem que l’objectiu de la mediació no és arribar a un acord, tot i que en alguns casos sigui possible. Allò realment important és que les parts es puguin comunicar, que aclareixin els seus punts de vista i entenguin com se sent l’altra persona davant la seva actitud o conducta. Mitjançar no significa que les dues persones que estan en conflicte hagin d’acabar pensant el mateix. Nosaltres pensem que l’important és que ambdues parts s’acabin entenent mútuament, encara que no comparteixin els mateixos punts de vista.

1. En quins casos parlem de mediació
No tot el que s’anomena mediació acaba essent mediació. Ens referim als casos en què es dóna el nom de ‘mediació’ a un procés en el qual factors personals del mediador influencien el procediment i s’acaba perdent l’essència del que hauria de ser. Aquests factors, que considerem que contaminen el procés de mediació, poden ser aspectes com: les expectatives del mediador sobre determinats alumnes, les creences i valors personals del mediador que determinen les seves actuacions, la simpatia que pot sentir vers uns alumnes enfront d’uns altres,...

La presència d’algun d’aquests aspectes en el mediador comportarà que acabi afavorint determinades parts en el procés de mediació. En aquests casos pensem que no podem parlar de mediació, ja que el mediador, en comptes d’intercedir, estarà fent ús de més poder del que li pertoca, i esdevindrà d’aquesta forma el responsable de la solució del conflicte. I com ja hem dit, aquesta responsabilitat només depèn de les persones implicades.

2. Per què és necessària la figura del mediador?
Quan dues persones es relacionen i, pel motiu que sigui, sorgeix el conflicte, el més probable és que ambdues parts s’estiguin sentint atacades, i per tant que posin en marxa conductes de defensa. En aquestes circumstàncies el diàleg no és possible, i el que succeeix és que s’entra en una espiral de retrets que no els permet resoldre les seves diferències ni entendre la posició de l’altre.

En aquests casos és quan el mediador escolar pot ajudar les persones que estan en conflicte a resoldre la seva disputa. Així doncs, una tercera persona neutral pot ajudar a trobar solucions a les parts, sempre que aquestes ho vulguin, que és una premissa indispensable perquè la mediació tingui lloc. 

Image Description

Assessorament psicopedagògic a centres

Servei que la fundació ofereix a tots els centres que considerin necessari un assessorament psicopedagògic davant de dificultats en casos individuals o problemes a nivell de grup.

 

Sovint des de dins el centre educatiu es viuen problemes des de ja fa temps, amb alumnes concrets o grups d'alumnes, i tot i que s'han provat diverses solucions per paliar aquests problemes, no s'han solucionat els conflictes. En aquests casos sembla que un punt de vista objectiu, un servei d'assessorament des de fora del centre pot ajudar a aportar noves solucions.

Image Description

Servei d'intervenció psicopedagògica en dificultats d'aprenentatge al centre educatiu i en horari escolar

La nostra Fundació posa a disposició dels centres educatius tant de Primària com de Secundària la possibilitat d’establir un conveni de col.laboració en virtut del qual els professionals de l’equip psicopodegagògic es desplacen al centre per portar a terme amb la periodicitat que es pacti, sessions individuals o en petit grup d’intervenció psicopedagógica per a aquells alumnes que presentin dificultats en assolir els aprenentatges.
Es tracta de realitzar, en primer lloc, una avaluació neuropsicopedagògica del funcionament dels processos cognitius i emocionals de l’alumne. Aquesta avaluació ens ha de permetre establir el diagnòstic explicatiu de les dificultats, a fi i efecte d’elaborar el pla d’intervenció individualitzat més adequat per a què pugui superar la problemática que presenti.
Si voleu més informació sobre el Servei o per sol.licitar-lo, us podeu posar en contacte amb la Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia o bé al telèfon 972485291 o bé al mail info@fcarmevidal.com

Image Description

Aula Neuropsicoeducativa-Hospital de dia

De què es tracta?
La Fundació Carme Vidal ofereix un servei individualitzat i especialitzat per al tractament de menors en edat escolar tant de Primària com de Secundària que presenten una problemàtica tan important de conducta o d’aprenentatge que fa necessària una atenció diària en horari intensiu de 9h. a 14h.

Qui s’atén?
Nens, nenes, adolescents i joves que presentin una problemàtica que els impedeixi adaptar-se adequadament al seu entorn escolar. Parlem, per exemple, de problemes conductuals, de dificultats d’aprenentatge importants, de problemàtica de base emocional com ara angoixa, fòbia escolar, psicososamatismes, entre d’altres simptomatologies.


Com s’intervé?
En primer lloc, es tracta de realitzar una exploració diagnòstica Neuropsicopedagògica per tal d’avaluar tant la problemàtica de base com per establir el pla d’intervenció més adient que inclou una intervenció individual amb el menor i l’assessorament a la família o als tutors legals , si és el cas.

On es porta a terme?
Les activitats que s’estableixen en el pla de treball individualitzat es porten a terme a les instal·lacions de les que disposa la Fundació Carme Vidal Xifre a Girona i les que cedeix l’entitat GEiEG fruit d’un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

Qui sol·licita el servei?
Els pares o tutors legals del menor que presenti alguna de les problemàtiques abans esmentades són els qui es poden posar en contacte amb la nostra Fundació per tal de sol·licitar una entrevista en la que es recollirà la informació pertinent i se’ls explicarà tots els detalls sobre el funcionament del servei.

Quina és la durada del servei?
El menor serà atès, amb el vist-i-plau de la família, fins que es consideri superada la problemàtica de fons que li impedia l’adaptació a l’entorn escolar. Abans de procedir a donar l’alta definitiva es porta a terme un acompanyament o bé al reingrés al centre educatiu de referència o a un altre centre si es considera més idoni, o bé al món del treball o  a cursar estudis de caire més professionalitzador.

El menor pot fer el seguiment acadèmic i curricular mentre és atès a l’Aula Neuropsicoeducativa - Hospital de Dia ?

El responsable de l’Aula Neuropsicoeducativa – Hospital de Dia es posa en contacte amb el centre educatiu de referència i s’hi coordina durant l’estada del menor a la nostra Fundació. Tot i que la prioritat no és el contingut curricular que li pertocaria pel curs al que estigués matriculat, si es considera oportú i positiu per a l’evolució de la problemàtica del menor, es combina la intervenció terapèutica amb l’assoliment dels objectius curriculars que es plantegin sempre d’acord amb el centre educatiu del menor.

Quins professionals hi intervenen?
Donat que la problemàtica que presenten els menors requereix de tractament terapèutic especialitzat, l’equip de professionals que els atén és de caire interdisciplinar combinant la intervenció de psicòlegs, neuropediatra, pedagogs i psicopedagogs tots ells experts en el camp de la Neuropsicopedagogia.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia o bé al telèfon 972485291 o mitjançant el mail info@fcarmevidal.com