Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies propies per recopilar informació estadística.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí.
Activitats
COGEST

El COGEST.CAT és un programa dissenyat per estimular els processos cognitius en edat infantil a fi i efecte de prevenir futures dificultats d´aprenentatge. 

+ info

 

 

PPIC
Programa informatitzat d´intervenció cognitiva en lecto-escriptura basat en la Teoria PASS de la Intel.ligència de DAS i NAGLIERI.

PPIC

 

+ info

 

Curs: Administració, correcció i interpretació de la bateria DN-CAS / NIVELL 1

 

dncas 

El DN-CAS (Das & Naglieri - Cognitive Assessment System) és la bateria cognitiva que permet diagnosticar alumnes amb dificultats d'aprenentatge o de conducta entre 5 i 18 anys d'edat mitjançant la valoració dels seus processos cognitius PASS (Planificació, Atenció, Simultani i Seqüencial).
Els curs està adreçat a tots aquells professionals del camp de l'educació que vulguin adquirir la competència per administrar, corregir i interpretar la bateria DN-CAS per tal de diagnosticar i planificar el tractament d'alumnes amb dificultats.


EDICIÓ A GIRONA

Lloc: Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia, C/ Eiximenis 16, Entresol 1a, Girona

Dates i Horari: dilluns 10 de juliol de 2017, de 9:00 a 14:00.

Matrícula: 70€

Durada: 5h

Places: 10 (caldrà un mínim d'inscripcions)

Inscripcions: Formulari d'inscripció

 


 

En què ens pot ajudar aquest curs?
A trobar respostes a les dificultats d’aprenentatge que presenten els nostres alumnes dins l’aula i que sovint ens costa d’entendre: Com és que hi ha nens ‘desperts’ que presenten problemes en l’adquisició de la lecto- escriptura? Com expliquem que hi ha alumnes que saben fer una tasca i al dia següent sembla que no recordin com es fa? Com pot ésser que alumnes diagnosticats de ‘TDAH’ però que sorprenentment poden mirar atentament una pel•lícula durant més d’una hora?,...
La Teoria PASS de la Intel•ligència ens ha permès entendre la intel•ligència com quatre processos cognitius que actuen de manera interaccionada i que a través de la bateria cognitiva DN-CAS poden ser valorats individualment. La valoració d’aquests processos cognitius PASS dels alumnes que presenten alguna dificultat i requereixen d’un procés de diagnòstic i intervenció educativa (d’edats compreses entre els cinc i els divuit anys) ens permet entendre quin és l’origen d’aquestes dificultats. Ja que s’obté informació sobre els recursos cognitius de l’alumne així com el mode amb que els gestiona al afrontar nous aprenentatges.
Així doncs, la interpretació del perfil cognitiu ajuda al psicopedagog i al mestre a comprendre el perquè de les dificultats i sobretot, ajuda a planificar quina és la intervenció psicoeducativa més adequada a fi i efecte que l’alumne millori i superi les dificultats presentades.

 

Objectiu: Dotar als psicopedagogs i/o mestres de la competència per administrar, corregir i interpretar la bateria cognitiva DN-CAS per tal de diagnosticar i tractar les dificultats d’aprenentatge dels nostres alumnes.

 

Programa del curs:
-Bases cognitives de les dificultats d’aprenentatge.
-Teoria PASS de la Intel•ligència.
-Presentació de la bateria cognitiva DN-CAS.
-Administració i correcció de la bateria cognitiva DN-CAS.
-Interpretació de perfils cognitius obtinguts amb la bateria DN-CAS.

 

Nivell educatiu: Primària i Secundària.

 

Destinataris: Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs i mestres que diagnostiquen i/o intervinguin amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge.
Entitats Col·laboradores:


                    

© Fundació Carme Vidal
C/ Eiximenis, 16, Entr. 1a - 17001 - GIRONA / C. Sepúlveda, 101, entl. 3a - 08015 - BARCELONA
Tel. 972 48 52 91 / info@fcarmevidal.com / Avís Legal